שלום אורח
יציאה

מיני קורס "מועדונים"

יש - Have & Has

אנגלית כיתות ד'-ו'
או
קורס מתחילים למבוגריםאוצר מילים לשיעור

יש - have
יש - has
הרבה - many
שיעורים- lessons
פרווה (של בעל חיים)- fur
שאלות- questions
שיער- hair
אמא - mom
אנחנו - we
הם -  they