שלום אורח
יציאה

מיני קורס "מועדונים"

מבוא לקורס

הקדמה לקורסאז מה נלמד בקורס?

   שיעור 1
   לימודי אותיות
        A - D      
פתיחה
שיעור 2
   יש
  Have & Has
פתיחה
שיעור 3
להיות - To be
מבנה משפט חיובי
פתיחה
שיעור 4
        להיות - To be
  מבנה משפט שלילי ושאלה
פתיחה
שיעור 5
            מודלים          
modals
פתיחה
שיעור 6
     הווה מושלם
          ממושך        
פתיחה

הדרכות

תקצירי סרטונים לדוגמא

סילבוס קורס אנגלית מתחיליםסילבוס קורס אנגלית מתחילים

22. תרגול וסיכום זמני הווה ועבר 

סילבוס קורס אנגלית מתקדמים

1. סרטון הקדמה לקורס מתקדמים
2. תרגול וחזרה על זמני זמני ההוה ועבר
3. סביל של זמני ההוה, העבר והעתיד
4. תרגול סביל
5. עבר ממושך – מבנה משפט חיובי
6. עבר ממושך – מבנה משפט שלילי
7. מודלים
8. סמי מודלים
9. סביל של מודלים
10. הווה מושלם – מבנה משפט חיובי
11. הווה מושלם – מבנה משפט שלילי
12. משפטי השוואה – חלק ראשון
13. משפטי השוואה – חלק שני
14. הווה מושלם ממושך 
15. תרגול הווה מושלם ועבר פשוט
16. תנאי 0 ותנאי 1
17. תנאי 2 ותנאי 3
18. עבר מושלם – מבנה משפט חיובי
19. עבר מושלם – מבנה משפט שלילי
20. תרגול דקדוק – חלק 1 
21. תרגול דקדוק – חלק 2