שלום אורח
יציאה

מיני קורס אנגלית

לימוד אותיות A-D

אנגלית לכיתות א'-ג'
או
קורס בסיסית למבוגריםאוצר מילים לשיעור

תפוח - apple
נמלה - ant
גדול - big
תיק - bag
מכונית - car
מעגל - circle
דלת - door
לעשות - do