שלום אורח
יציאה

מיני קורס אנגלית

הווה מושלם ממושך

אנגלית לכיתות י'-יב'
או
קורס מתקדמים למבוגריםאוצר מילים לשיעור

מושלם - perfect
לגור - live
לחכות/ להמתין - wait
במשך - for
מאז... - since
בוקר - AM
ערב - PM
הרבה זמן - long time