שלום אורח
יציאה

מיני קורס אנגלית

יש - Have & Has

אנגלית לכיתות ד'-ו'
או
קורס מתחילים למבוגריםאוצר מילים לשיעור

יש - have
יש - has
הרבה - many
שיעורים - lessons
פרווה (של בעל חיים) - fur
שאלות - questions
שיער - hair
אמא - mom
אנחנו - we
הם - they